Православе храм свети Василий велики
Природен парк Небесните пасбища Имението на рода Ангелови  
Дарители
 
       
Градежът на Павел Койчев Църквата св. архангел Михаил
 
Освещаване на православен храм св. Василий велики
     
           
Забележителности
 
с. Осиковица
  Публикации за Небесните пасбища   местоположение на Небесните пасбища
 
  • Осиковица
   
             

Добрата ветеринарна клиника