село
Осиковица

църква
св. Архангел
Михаил

средновеквен
манастир

тракйска
могила

 

 

 

Тракийска могила

край с. Осиковица, общ. Правец, Софийска област

 

През 2007г. бе проучена тракийска могила край с.Осиковица, м.Пряслопа, община Правец.

Могилата се намира на около 8 км южно от селото на склон с денивелация в северна посока. Има полусферична форма, висока е 3,20м с диам. 25м.

В могилата са открити три ями, датирани във втората половина на ІVв.пр.Хр. (сн. 3).

Те се намират в южната половина на могилата, в близост до нейния център, вкопани са в могилния насип и не се застъпват една с друга. Примери за подобни ями са няколко могили от некропола на Истрия (VІ-Vв.пр.Хр), както и насипът на Жаба могила край гр.Стрелча (ІV в.пр.Хр). И трите ями се засичат на терена като идеално очертана окръжност с керемидено червен цвят. В могилата не са открити други археологически структури, включително наличие на гроб

Яма № 1 е с кошеровидна форма (на обратно пресечен конус със заоблено дъно), с диаметър-1,70м в горната си част и 0,45м в долната, дълбочина -1,10м - сн. №4

 

Вкопана е в могилния насип на дълбочина 1,20м от т.0. На терена първоначално се очертава, като почти правилен кръг с червен цвят с дебелина на контура около 6см. Непосредствено в средата на северното очертание на ямата се разчисти един необработен камък. Пълнежът на ямата се състои от сивокафява глинеста пръст, примесена с дребни въглени, няколко парчета от горели човешки кости и единични фрагменти керамика. На дълбочина 0,50м в СИ стена на ямата се откриват няколко по-дребни ломени камъни и по-голяма концетрация на въглени. Дъното на ямата е запълнено с множество въглени. Стените на ямата са придобили червен цвят вследствие на горял интензивен огън. В разрез дебелината на отухляването на стената е от 6см при повърхността до 3-4см при дъното на ямата. Вероятно опалването е извършено с тънки съчки. Наличието на едрозърнест пясъчник с по-високо съдържание на железни окиси в пълнежа придава ярко червени очертания на ямата и нейните стени.

 

 

 

         

Яма № 2 се открива в могилния насип на дълбочина -1,75м от т. 0. Тя е със сферична форма, заоблено дъно и размери: диаметър - 1,00м и дълбочина-0,35м. На дъното на ямата се откриват въглени и горяло дърво с по-големи размери. Пълнежът на ямата е от много твърда, сивокафява глинеста пръст и дребни въглени. Стените на ямата са отухлени в кафявочервен, на места сивокафяв цвят. Преди локализиране на очертанията на ямата се разчисти горяло петно (вероятно огнище) в пласта над нея. Подобна запечатка от огнище върху яма, вкопана в насипа е открита в могила от Етрополско - Правешки връх, м. Генковото.

Яма № 3 е със сферична форма и заоблено дъно, диаметър - 0,90м и дълбочина -0,35м. Локализира се на 1,20м от повърхността.

Пълнежът на ямата се състои от множество въглени, примесени с кафява глинеста пръст. В ЮЗ край на ямата са поставени пет дребни ломени камъни, очертаващи дъга. Стените на ямата са по-слабо отухлени в червенокафяв цвят.

 

Ямите от могилата в с.Осиковица са с ритуално предназначение и са част от ямен култов комплекс, маркиращ древно култово място. Въз основа на керамичния материал обектът може да бъде датиран втората половина на ІVв.пр.Хр. В тези ями няма поставени дарове, не се откриват жертвоприношения на животни, но по всяка вероятност са извършвани ритуали, свързани с култа към мъртвите, като са принасяни течни хранителни жертви - възлияния на вино, вода, мед и мляко и др.

Следи от античен гроб в насипа не са открити. Ями в могили без гроб са известни от с. Равнище и с. Калугерово, Правешко; с.Борово, Русенско. Това поставя въпроса за предназначението на могилата. Най-вероятно е, че тя не е надгробна, а ритуална и е насипана, за да скрие съществувалото светилище.

 

автор: Татяна Борисова
(ИМ-Правец)

             
     
             
научете повече от оригиналните документи на Татяна Борисова:
| презентация | пълно описание на проучването |

 


Добрата ветеринарна клиника