д-р Васил Ангелов, човекът от Небесните пасбища,

Вестник БАЛКАНЕЦ, брой 26 (90), 28 юни 2013 г.

 

 


Добрата ветеринарна клиника