православен храм Свети Архангел Михаил

православен храм Свети Архангел Михаил

 

с. Осиковица, общ. Правец, Софийска област

Храмът е построен през 1834г. за 54 дни.

Това е едина от първите църкви, построени през времето на османското владичество.

В този храм са служили свещениците:

поп Никола, поп Драган – ктитори, взели участие в построяването на храма и след това служили в него

свещеник Иван Велчев, живял в махала Недковци
свещеник Георги, от Македония
свещеник Иван П. Георгиев, 1860 – 1940 г.
свещеник Найден
свещеник Георги Пл Иванов, 1893 – 1944г.
свещеник Богдан, от с. Джурово
Свещеник Христо Джамбов
Свещеник Иван Костадинов, от с. Джурово
Свещеник Анани Йорданов, 01.01.1945 – 29.09.1986г.
Свещеник Илия Василев Генчев, 10.11.1944 – 1994г.
Свещеник Георги Кошинов
Свещеник Александър Живков