Тракийска могила

тракийска могила

край с. Осиковица, общ. Правец, Софийска област

 

През 2007 г. бе проучена тракийска могила край с.Осиковица, м. Пряслопа, община Правец.

Могилата се намира на около 8 км южно от селото на склон с денивелация в северна посока. Има полусферична форма, висока е 3,20м с диам. 25м.

В могилата са открити три ями, датирани във втората половина на ІVв.пр.Хр.

Те се намират в южната половина на могилата, в близост до нейния център, вкопани са в могилния насип и не се застъпват една с друга. Примери за подобни ями са няколко могили от некропола на Истрия (VІ-Vв.пр.Хр), както и насипът на Жаба могила край гр.Стрелча (ІV в.пр.Хр). И трите ями се засичат на терена като идеално очертана окръжност с керемидено червен цвят. В могилата не са открити други археологически структури, включително наличие на гроб.

Тракийска могила край с. Осиковица

Яма № 1 е с кошеровидна форма (на обратно пресечен конус със заоблено дъно), с диаметър-1,70м в горната си част и 0,45м в долната, дълбочина -1,10м.

Вкопана е в могилния насип на дълбочина 1,20м от т.0. На терена първоначално се очертава, като почти правилен кръг с червен цвят с дебелина на контура около 6см. Непосредствено в средата на северното очертание на ямата се разчисти един необработен камък. Пълнежът на ямата се състои от сивокафява глинеста пръст, примесена с дребни въглени, няколко парчета от горели човешки кости и единични фрагменти керамика. На дълбочина 0,50м в СИ стена на ямата се откриват няколко по-дребни ломени камъни и по-голяма концетрация на въглени. Дъното на ямата е запълнено с множество въглени. Стените на ямата са придобили червен цвят вследствие на горял интензивен огън. В разрез дебелината на отухляването на стената е от 6см при повърхността до 3-4см при дъното на ямата. Вероятно опалването е извършено с тънки съчки. Наличието на едрозърнест пясъчник с по-високо съдържание на железни окиси в пълнежа придава ярко червени очертания на ямата и нейните стени.

Повече можете да научите от Исторически музей Правец

Тракийска могила край с. Осиковица, общ. Правец, Софийска област