село
Осиковица

църква
св. Архангел
Михаил

средновеквен
манастир

тракйска
могила

 

 

православен храм

Свети Архангел Михаил

с. Осиковица, общ. Правец, Софийска област

 

Храмът е построен през 1834г. за 54 дни.

Това е едина от първите църкви, построени през времето на османското владичество.

 

 

В този храм са служили свещениците:


поп Никола,
поп Драган - ктитори, взели участие в построяването на храма

свещеник Иван Велчев, живял в махала Недковци
свещеник Георги, от Македония
свещеник Иван П. Георгиев, 1860 - 1940 г.
свещеник Найден
свещеник Георги Пл Иванов, 1893 - 1944г.
свещеник Богдан, от с. Джурово
Свещеник Христо Джамбов
Свещеник Иван Костадинов, от с. Джурово
Свещеник Анани Йорданов, 01.01.1945 - 29.09.1986г.
Свещеник Илия Василев Генчев, 10.11.1944 - 1994г.
Свещеник Георги Кошинов
Свещеник Александър Живков


 
         
     
             
     
             
     
             
     
             

Добрата ветеринарна клиника