Родово имение Небесните пасбища

Началото на родовото имение на рода Ангелови в село Осиковица

 

Животът в този е дом започнал през 1683г. от Енчо и Вида. Сред имената на живелите тук са Вуто Енчев (Видин) и Найда Ралинова, Дако (1861г.) и Ангелина, Васил (1886г.) и Васила (1887г.), Ангел (1911г.) и Цена (1909г.), д-р. Васил (1940) и Тотка (1945г.)

Историята

През 20те години на ХХ век бащата на доктор Васил Ангелов, Ангел Даков, постъпва на служба в армията. По време на службата си той е командирован за няколко години в Австрия. Впечатлен от тамошните градини и паркове, той изучава начина на изграждането и поддържането им, с цел като се върне в България, да създаде парк по австрийски образец.

В имението на рода ангелови

През 20те години на ХХ век бащата на доктор Васил Ангелов, Ангел Даков, постъпва на служба в армията. По време на службата си той е командирован за няколко години в Австрия. Впечатлен от тамошните градини и паркове, той изучава начина на изграждането и поддържането им, с цел като се върне в България, да създаде парк по австрийски образец.

В имението на рода ангелови

Завръщайки се в България, Ангел Даков се заема с осъществяването на плана си. Той внася специални паркови растения, отбрани овощни видове, организира пространството и алеите по начина на изграждане на парковете в Австрия. В неговата градина. След години труд от негова страна, парка-градина се превръща в пример за останалите градинари в този край. Тук започват да идват хора от цялата околия, от близките градове като София, Ботевград, Враца, Мездра, Ловеч и др. да черпят опит в изграждането на овощна градина и грижите по различните растения.

част от историята на родовото имение на сем. Ангелови

През 50те години на миналия век следва национализация на земеделската земя и горите. Голямата част от имението, която заема гората, е национализирана, придадена към държавния горски фонд. От целия парк остават няколко декара парцел, около къщата на сем. Ангелови.

Имението от птичи поглед

В наши дни

През това време д-р Васил Ангелов поема грижите за това което е останало от парка – градината около къщата. Работата която е свършена през това време не е малко – д-р Ангелов прокарва нов път до имението, поддържа съществуващите растения, сади нови, ремонтира къщата.