ДАРИТЕЛИ на храма св. Василий Велики

Васил и Тони Ангелови

Александър и Деси Ангелови

Мирослав Михайлов

Петър Манчев – дарил 3000 лв.

Красимир Живков, кмет общ. Правец, дарил 1000 лв.

Здравка Ангелова, София, дарила малката камбана на храма

Галин Цветков, София, дарил 200 лв.

Петър Петров, Правец, дарил 200 лв.

Владимир Тодоров, Ботевград, дарил 200 лв.

Мирослав Иванов, Ботевград, дарил 100 лв.

Цако Бончев, „Бета“, Червен Бряг, дарил 300 лв.

Николай Николов, „Ники оод“, Правец, дарил 200 лв.

Татяна Филчева, нотариус, Ботевтрад, дарила 100 лв.

Димитър Марков, Осиковица, дарил 200 лв.

Съдко Араз, Турция, дарил 200 лв.

Пенка Николова, Осиковица, дарила 2 бр. черги

Пламен и Милена, Ботевград, дарили 200 лв.

Славчо Зоков, София

Тома Зиковски, София, дарил иконата Св. Василий Велики

Павел Койчев, София, дарил бронзова икона Св. Василий Велики

Вътьо Вътев, с. Кален, Врачанско, дарил паметен кръст „На майка ми“

Боби Веселинов – каменоделец, с. Разлив

Росен Веселинов – каменоделец, с. Разлив

Митко Веселинов – каменоделец, с. Разлив

Иван Донов „Етрострой“, Етрополе, дарил 60 лв.

Георги Стоев, р-т. „Чинарите“, София

Петър Вътков, Осиковица, дарил цимент за 250 лв.

Иван Големехов – ландшафтен архитект

Станислава Големахова – ландшафтен архитект

Петко Черновидски, с. Голем Извор, дарил икона „Св. Богородица“

отец Йоан, дарил стара кадилница

Николай Николов, дърводелец, с. Трудовец, дарил амфон и дървен кръст

Христо Крайчев, Осиковска Лъкавица, дарил 15 каменни стъпала

Иванка и проф. Никола Йолкичеви, Осиковица, дарили 1 бр. Черга

Здравка Николова, дарила олтарен кръст, светещ

Константин Панчев, дарил стара библия

Красимир Живков, кмет общ. Правец, дарил икона св. Тодор Тирон, железен кръст, градинска беседка,
3 бр. градински пейки и 2 бр. кошчета за смет

Михаил Гецов, дарил икона Св. Архангел Михаил

д-р Вилиана и Митко Дакови, дарили икона Св. Богородица

Николай Арабаджийски, дарил икона „Св. Никола“ от Атон – манастир Георги Зограф

д-р Александър Ангелов, дарил икона „Св. Богородица“, от руски храм в гр. Ница, Франция

д-р. Деси Ангелова, дарила икона Св. Богородица

Елена Лалова, София, дарила 300 годишна икона Св. Богородица

Тони и Васил, дарили 72 бр. икони при откриването на храма, 15 октомври 2008г.

Петър Манчев, София, дарил бронзово Христово Разпятие

Емилия и Димитър Димитрови, Ботевград, дарили 400 бр. свещи