Откриване на „Градежът“

една скулптура на Павел Койчев, която може да се обитава

Една скулптура на Павел Койчев която може да се обитава

19 октомври 2008 г.